Ocenenie nehnuteľností

V praxi sa často stretávame s tým, že naši klienti sa na nás obrátia s požiadavkou ocenenia svojej nehnuteľnosti. Najčastejšie preto, že chcú predať svoju nehnuteľnosť za čo možno najvyššiu cenu, avšak si uvedomujú, že pokiaľ zvolia prehnane vysokú cenu, nehnuteľnosť sa tým stáva prakticky nepredajná a v opačnom prípade, ak zvolia nízku cenu, prichádzajú tak o značné finančné prostriedky, ktoré mohli získať. Ďalšou skupinou klientov, ktorý sa na nás obracajú sú klienti, ktorý potrebujú uvedené ocenenie nehnuteľnosti do dedičského konania, prípadne k majetkovému vysporiadaniu a podobne.


Realitná kancelária ByDoPo vám na požiadanie a po následnej obhliadke vašej nehnuteľnosti vystaví potvrdenie o jej trhovej cene. Potvrdenie nie je klasickým súdno - znaleckým posudkom. Aktuálna trhová cena sa nestanovuje tzv. všeobecnou cenou podľa tabuliek a koeficientov, ale porovnávacou metódou a sledovaním cien nehnuteľností danej lokality. Trhovú cenu by sme mohli jednoducho určiť základnou ekonomickou veličinou a to ponuka - dopyt.


Ocenenie nehnuteľnosti vypracovávame štandardne do troch pracovných dní od obhliadky nehnuteľností.